Radioaktív szennyezések keresése, vizsgálata

Megrendelőink igényei szerint lehetőségünk van telephelyünkre behozott, vagy postai úton feladott tárgyak, anyagminták laboratóriumi vizsgálatára, illetve kollégáinkkal történt egyeztetést követően helyszíni radiológiai mérések elvégzésére.

Laboratóriumi vizsgálataink során a megfelelő mintaelőkészítést követően spektroszkópiai elemzést végzünk, a kapott spektrum kiértékelésével pedig a mintában fellelhető radionuklidok minőségi és mennyiségi (aktivitás) jellemzőire következtetünk. A kapott eredményekről szakértőink jegyzőkönyvet állítanak ki, melyben ajánlásokat teszünk a vizsgált anyag felhasználhatóságáról a hatályos hazai jogszabályok és EU-s direktívák figyelembevételével.

Amennyiben pusztán a vizsgálandó minták, használati tárgyak felületi szennyezettségének meghatározása a cél, lehetőségünk van hiteles kézi műszerrel történő mérésekre is. Ez esetben roncsolásmentes eljárásról beszélünk, kizárólag a behozott anyagok felületén végzünk gamma dózisteljesítmény, alfa- és béta felületi szennyezettség, valamint összegzett alfa, béta, gamma beütésszám méréseket.

Előzetes egyeztetést követően lehetőségünk van helyszíni radiológiai mérések kivitelezésére. Hordozható műszereinkkel szakembereink képesek alfa-, béta felületi szennyezettség, gamma dózis- és dózisteljesítmény mérésekre, valamint gamma sugárforrások gyorskeresésére.